ไปที่ https://www.skrill.com/en/

วิธีสมัคร Skrill ล่าสุด

วิธีสมัคร Skrill ล่าสุด

วิธีสมัคร Skrill ล่าสุด

วิธีสมัคร Skrill ล่าสุด

วิธีสมัคร Skrill ล่าสุด

วิธีสมัคร Skrill ล่าสุด

วิธีสมัคร Skrill ล่าสุด

วิธีสมัคร Skrill ล่าสุด

ในบทความนี้ผู้เขียนจะใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทยเป็นตัวอย่าง เนื่องจากทดสอบแล้วใช้งานได้จริง ไม่พบปัญหาใดๆ

หากยังไม่ได้สมัครใช้บริการ K-WEB Shopping Card สามารถทำตามบทความนี้ได้